Garantie & klachten

Garantie
Wij geven op al onze producten standaard een garantie termijn van 12 maanden. Logischerwijze doen wij ons uiterste best om de producten in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat een bestelling schade oploopt tijdens transport waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Dit dient binnen 24 uur na ontvangt gereclameerd te worden per email inclusief ticket- of ordernummer en enkele foto’s van het gebrek. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan mag het product ongebruikt en in originele verpakking binnen 7 dagen omgeruild worden voor een ander exemplaar. Na deze periode wordt het product als gebruikt beschouwd en mag deze niet meer omgeruild worden.

Er kan natuurlijk ook iets anders gebeuren waardoor u aanspraak kunt maken op de garantie, ook dit dient u per email aan ons kenbaar te maken inclusief uw ticket- of ordernummer en enkele foto’s van het gebrek. Indien het gebrek binnen de garantie valt dan wordt de reparatie kosteloos door ons uitgevoerd. We raden u aan om vooraf kenbaar te maken wanneer het product bij ons wordt aangeleverd ter reparatie. Terwijl u in onze winkel wacht onder het genot van een kopje koffie wordt de reparatie uitgevoerd en kan vervolgens weer direct mee naar huis worden genomen. Bij enkele gevallen moet het product achtergelaten worden, u kunt hierover vooraf bij ons informeren. Reparatie of herstel werkzaamheden worden in geen enkele geval de klant thuis uitgevoerd, enkel in onze winkel in Boven-Leeuwen.

Garantie is beperkt tot fabricagefouten, hieronder valt niet de schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik, onderhoud, opslag of vervoer. Producten kunnen ten alle tijden ten gevolgen van UV licht verkleuren, dit is uitgesloten van garantie. Hout is een natuurproduct en kan waardoor werken.


Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland of dat u ergens niet helemaal tevreden over bent. We raden u dan aan om de klacht bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@dubbelmandesign.nl. Graag de email voorzien van uw ticket- of ordernummer inclusief duidelijke omschrijving met eventueel foto’s om uw klacht snel in behandeling te kunnen nemen.