Garantie & klachten

Garantie
Wij geven op al onze producten standaard een garantie termijn van 12 maanden. Logischerwijze doen wij ons uiterste best om de producten in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat een bestelling schade oploopt tijdens transport waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Dit dient binnen 24 uur na ontvangt gereclameerd te worden per email inclusief bestelnummer en enkele foto’s van het gebrek. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan mag het product ongebruikt en in originele verpakking binnen 7 dagen omgeruild worden voor een ander exemplaar. Na deze periode wordt het product als gebruikt beschouwd en mag deze niet meer omgeruild worden. Eventuele kosten die gemaakt moeten worden voor het omruilen van een product kunnen niet gereclameerd worden.

Er kan natuurlijk ook iets anders gebeuren waardoor u aanspraak kunt maken op de garantie, ook dit dient u per email aan ons kenbaar te maken inclusief uw bestelnummer en enkele foto’s van het gebrek. Indien het gebrek binnen de garantie valt dan wordt de reparatie kosteloos door ons uitgevoerd. We raden u aan om vooraf kenbaar te maken wanneer het product bij ons wordt aangeleverd ter reparatie. In de meeste gevallen kan er onder het genot van een kopje koffie gewacht worden op de reparatie en kan vervolgens weer direct mee naar huis genomen worden. Bij enkele gevallen moet het product achtergelaten worden, u kunt hierover vooraf bij ons informeren. Reparatie- en/of herstel werkzaamheden worden uitsluitend op doordeweekse dagen binnen onze openingstijden in onze vestiging in Boven-Leeuwen uitgevoerd. In geen enkel geval bij de klant thuis. Eventuele kosten die gemaakt moeten worden voor het aanleveren van een product bij onze vestiging in Boven-Leeuwen kunnen niet gereclameerd worden.

Garantie is beperkt tot fabricagefouten, hieronder valt niet de schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik, onderhoud, opslag of vervoer. Producten kunnen ten alle tijden ten gevolgen van UV licht verkleuren, dit is uitgesloten van garantie. Hout is een natuurproduct en kan daardoor werken. Garantie is niet overdraagbaar, dat betekent dat de garantie persoonsgebonden is en komt te vervallen wanneer de producten bijvoorbeeld tweedehands worden doorverkocht.


Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland of dat u ergens niet helemaal tevreden over bent. We raden u dan aan om de klacht bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@dubbelmandesign.nl. Graag de email voorzien van uw bestelnummer inclusief duidelijke omschrijving met eventueel foto’s om uw klacht binnen 48 uur in behandeling te kunnen nemen.